Zadzwoń! 730 190 136

Od 1 lipca br., wprowadzony został Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

Jak informuje ekspert AV Sp. z o.o. nowelizacja, która wprowadziła JPK , wprowadza również sankcje podatników VAT, którzy prześlą JPK_VAT z błędami i nie skorygują ich mimo wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

Co to oznacza?

Jak tłumaczy specjalista AV Sp. z o.o. jeśli podatnik VAT prześle JPK_VAT z błędami lub będzie on zawierał informacje, które są niezgodne ze stanem faktycznym, to naczelnik US ma prawo, na drodze decyzyjnej, do nałożenia kary pieniężnej w wysokości 500 złotych za każdy ujawniony błąd czy nieprawidłowość.

Czy kary można uniknąć?

Kara nie zostanie wymierzona w dwóch przypadkach:

  1. Naczelnik, przed nałożeniem kary, wskaże popełnione nieprawidłowości i wezwie do ich skorygowania, a podatnik dokona korekty wskazanych błędów.
  2. Jeżeli błąd zostanie popełniony przez osobę fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą i była już karana za ten czyn (wykazane nieprawidłowości) jako za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Od kiedy?

Od 1 kwietnia 2020roku w pierwszej kolejności obowiązkiem tym zostali objęci duzi podatnicy (w myśl ustawy z dnia 6 marca 2018r.- Prawo przedsiębiorców), po 6 miesiącach do stosowania nowych regulacji będą zobligowani pozostali podatnicy. Dlaczego? Ustawa, która wprowadza zmiany do pliku JPK_VAT  zawiera okres przejściowy i zgodnie z nim jego przepisy będą stosowane w przypadku małych, średnich i mikroprzedsiębiorców od 1 lipca 2020 roku.

 

Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu