Zadzwoń! 730 190 136

Przeszkolony – Doświadczony – Zatrudniony

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób młodych na rynku pracy.”

Uczestnicy projektu: 100 osób fizycznych

Wiek: 18-29 lat

Warunki dodatkowe: osoby pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET, w tym 80 osób biernych zawodowo niezarejestrowanych w urzędach pracy i 20 bezrobotnych, w tym 60 osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących na obszarze woj. śląskiego powiaty:

 1. miasta Chorzów,
 2. miasta Katowice,
 3. miasta Bytom,
 4. miasta Ruda Śląska,
 5. miasta Siemianowice Śląskie,
 6. miasta Świętochłowice,
 7. miasta Zabrze,
 8. miasta Gliwice i gliwicki,
 9. raciborski,
 10. miasta Rybnik i rybnicki,
 11. wodzisławski,
 12. miasta Jastrzębie Zdrój,
 13. miasta Żory.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 1. poradnictwo indywidualne – zawodowe, psychologiczne, coachingowe, konsultacje z lekarzem medycyny pracy,
 2. warsztaty grupowe pozwalające nabyć umiejętności poruszania się po rynku pracy i opracowanie dokumentów aplikacyjnych,
 3. kursy i szkolenia zawodowe,
 4. trzy i cztero-miesięczne staże zawodowe (w tym stypendia stażowe -1360,00 zł netto miesięcznie, zwrot kosztów badań lekarskich i dojazdu),
 5. indywidualne pośrednictwo pracy.

Oferujemy również wsparcie Asystenta osoby z niepełnosprawnością i opiekę nad dziećmi w trakcie realizacji wyżej wymienionego wsparcia.

Zapraszamy do współpracy PRACODAWCÓW chcących zatrudnić i przeszkolić przyszłych pracowników oraz PRACOWNIKÓW chcących podnieść swoje kwalifikacje i znaleźć stabilne zatrudnienie.

Projekt realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju SYNERGIA oraz AV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE TRWA OD DNIA 18 SIERPNIA 2016 ROKU DO 31 STYCZNIA 2018 ROKU.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Dokumenty do pobrania dla kandydatów na Uczestników Projektu:

Wypełnione dokumenty można składać w formie mailowej lub osobiście w Biurach projektu.

Rybnik
ul. Przemysłowa 3
44-203 Rybnik
tel.: 533 580 003
e-mail: projekt@av-biurorachunkowe.pl
Katowice
ul. Poniatowskiego 34/2
40-055 Katowice
tel.: 32 229 84 25, 501 389 305
e-mail: magda.cholewinska@gmail.com
www.power.stowarzyszenie-synergia.pl

Wartość projektu: 1 702 206,00 PLN

Termin realizacji:  01.08.2016 – 31.01.2018