Zadzwoń! 730 190 136
Aktywizacja zawodowa osób młodych na rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób młodych na rynku pracy

Przeszkolony – Doświadczony – Zatrudniony Projekt „Aktywizacja zawodowa osób młodych na rynku pracy.” Uczestnicy projektu: 100 osób fizycznych Wiek: 18-29 lat Warunki dodatkowe: osoby pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu...