Zadzwoń! 730 190 136

Jak informuje ekspert AV Sp. z o.o. z dniem 1 grudnia zwiększony zostanie limit kwoty przychodu, jaką emeryt/rencista może osiągnąć dorabiając do otrzymywanego świadczenia. Zmiana ta dotyczy emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Specjalista AV Sp. z o.o. przypomina, że emeryci i renciści, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny mogą nadal dorabiać bez żadnych ograniczeń.

O ile więcej mogą dorobić emeryci i renciści?

Specjalista AV Sp. z o.o. poinformował, że od 1 grudnia 2019 roku do 29 lutego 2020 roku kwota przychodu, jaki może osiągnąć emeryt bądź rencista wzrasta i w zależności od tego czy nie przekroczył pierwszego, czy też drugiego progu limitu, może zarobić więcej o około 60 zł lub 120 zł.

Czy świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone?

Ekspert AV Sp. z o.o. przypomina, że świadczenie może zostać zmniejszone w przypadku, gdy zostanie osiągnięty przychód przekraczający 70% miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli emeryt czy rencista osiągnie przychód wyższy niż 130% miesięcznego wynagrodzenia, to prawo do emerytury bądź renty zostanie zawieszone.

Ile w taki razie może w 2019 roku dorobić rencista lub emeryt?

Specjalista AV Sp. z o.o. 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale wynosi 3452, 20 zł i każdy przychód powyżej tej kwoty będzie miał wpływ na obniżenie świadczenia. 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale wynosi 6411,10 zł i każdy przychód powyżej tej kwoty będzie oznaczał zawieszenie wypłat świadczenia emerytalnego czy rentowego. Emeryci lub renciści, którzy pracują i osiągają przychód, który przekracza 70% przeciętnego wynagrodzenia będą mieli pomniejszone świadczenie o taką sama kwotę, która obowiązuje od 1 marca 2019 r. W przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to kwota 599,04 zł. Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostaną zmniejszone o 449,31 zł, zaś renta rodzinna do której uprawniona jest jedna osoba o kwotę 509,22 zł. Jeżeli chodzi o renty socjalne, to w tym przypadku przekroczenie przychodu w kwocie 3452,20 zł spowoduje już zawieszenie świadczenia, a nie zmniejszenie.

kontakt