Zadzwoń! 730 190 136

Likwidacja Otwartych Funduszy Emerytalnych w roku 2020.

27 listopada Rada Ministrów podjęła decyzję o likwidacji OFE. Ustawa likwidacyjna wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku.

Co to oznacza dla osób, które mają zgromadzone środki w OFE? Wyjaśnia ekspert AV Sp. z o.o.

Rząd zaproponował IKE – Indywidualne Konto Emerytalne. Posiadacze kont w OFE będą musieli zadecydować, czy chcą, by zgromadzone przez nich środki zostały przekazane do ZUS czy też do IKE. Jednak przekazanie środków do IKE nie będzie darmowe.

Posiadacz konta OFE musi liczyć się z tym, że przekazując pieniądze do IKE będzie musiał zapłacić piętnastoprocentową opłatę przekształceniową – opłata nie zostanie pobrana w przypadku, gdy środki zostaną przekazane na konto w ZUS. Opłata zostanie pobrana w dwóch ratach po 7,5% w roku2020 i 2021.
Specjalista AV Sp. z o.o. wyjaśnia, że IKE są opcją domyślną dla posiadaczy OFE, a środki, które zostaną przekazane i zgromadzone w IKE będą prywatne i dziedziczone. Będzie również możliwe ich wypłacenie  – ratalnie lub całościowo, bez podatku, ale dopiero po osiągnięciu przez właściciela wieku emerytalnego.

Czy posiadanie IKE jest obowiązkowe?

Nie, rząd zaproponował alternatywne rozwiązanie, jakim jest zadeklarowanie przeniesienia środków na podstawowe konto emerytalne w ZUS. Środki nie zostaną obciążone opłatą przekształceniową, ale też nie będą dziedziczone. Brak deklaracji oznacza domyślnie zgodę na ulokowanie środków na IKE.

Ekspert AV Sp. z o.o. poinformował również, że emerytura z ZUS będzie zgodnie ze stawkami PIT 17% lub 32%, natomiast środki zgromadzone na IKE nie będą opodatkowane.

 

Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu.