Zadzwoń! 730 190 136

Mały ZUS Plus.

Z dniem 1 lutego 2020 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy ubezpieczeniowej. Zastąpi ona „Mały ZUS” „Małym ZUS-em Plus”.

Zapytaliśmy eksperta AV Sp. z o.o. co to oznacza w praktyce dla przedsiębiorców.

Specjalista AV Sp. z o.o. wyjaśnia: znowelizowana ustawa ubezpieczeniowa powiększy grono przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze składek preferencyjnych.  Powstanie „Małego ZUSU Plus” jest odpowiedzią na argumenty Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który postulował, że aktualna wysokość składek na ubezpieczenia społeczne nie jest dostosowana do możliwości finansowych.

Jakie zmiany wprowadzono?

Zmieniony został art. 18c ustawy z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych – zrezygnowano w nim z ustalania progu wysokości przychodu przedsiębiorstwa za poprzedni rok kalendarzowy w oparciu o kwotę minimalnego wynagrodzenia, które obowiązywało w grudniu poprzedniego roku pomnożoną przez 30. Po wprowadzeniu zmian próg uprawniający do preferencyjnych składek płaconych od lutego 2020 r., będzie wynosił 120 000 zł przychodu przedsiębiorcy za poprzedni rok kalendarzowy (czyli 2019).  Ustawodawca ustalił również, że ustalenie podstawy wymiaru składek odbywać się będzie na podstawie dochodu przedsiębiorcy.

Specjalista AV Sp. z o.o. informuje, że osoba ubezpieczona będzie ustalać wymiar składek na dany rok mnożąc przeciętny dochód uzyskany z prowadzenia działalności gospodarczej razy współczynnik 0,5. Jeżeli przedsiębiorca podlegał w poprzednim roku kalendarzowym zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu (tj. karcie podatkowej) i nie korzystał ze zwolnienia sprzedaży z podatku od towarów i usług, to:

  • Jego rocznym przychodem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej będzie wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004, Nr 54, poz. 535 ze zm.,), podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatkulub
  • Jego rocznym dochodem uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym, będzie roczny przychód, pomnożony przez współczynnik 0,5.

Ekspert AV Sp. z o.o. przypomina, że jeśli wobec przedsiębiorcy miały zastosowanie  przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to jego rocznym dochodem z tytułu działalności gospodarczej, który uzyskał w poprzednim roku, będzie roczny przychód pomnożony przez współczynnik 0,5.

Jakie warunki trzeba spełnić, by móc skorzystać z Małego ZUSU Plus?

Specjalista AV Sp. z o.o. informuje, że aby przedsiębiorca mógł skorzystać z Małego ZUSU Plus, konieczne jest, by prowadził działalność w poprzednim roku kalendarzowym co najmniej 60 dni. Przypomina również, że z tego uprawnienia nie będą mogli skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy w 2019 rozliczali się przy pomocy karty podatkowej oraz skorzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

Jak długo przedsiębiorca będzie mógł korzystać z Małego ZUSU Plus?

Przedsiębiorca będzie mógł opłacać obniżone składki przez 3 lata w ciągu 5 lat prowadzenia działalności.

Jakie informacje musi przekazać przedsiębiorca?

Przedsiębiorca, oprócz informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, musi przekazać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje będzie składał, tak jak do tej pory, w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej.

Potrzebujesz pomocy? Zapraszamy do kontaktu.