Zadzwoń! 730 190 136

Zrobiło się gorąco, temperatura rośnie zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.

W takim upale ciężko się skupić i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. Czy pracodawca ma obowiązek zadbać o komfort pracowników, gdy słupek rtęci szybuje coraz wyżej?

W jaki sposób zadbać o pracownika?

Pracodawca jest obowiązany do ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Ochrona obejmuje również działania zmierzające do złagodzenia skutków oddziaływania wysokiej temperatury na pracowników. Przyjmuje się, że największą efektywność i wydajność pracy osiąga się przy temperaturze w granicach 17-20 stopni.

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy podczas letnich upałów jest zapewnienie zimnych napojów. Obowiązek ten, musi zostać spełniony podczas pracy na otwartej przestrzeni już przy temperaturze otoczenia przekraczającej 25 stopni C. W takiej sytuacji napoje muszą być wzbogacone o sole mineralne i witaminy. Obowiązek ten realizuje się, gdy na stanowisku pracy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni C, np. w biurze. Napoje mają być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej, w ilości zaspokajającej potrzeby pracujących. Pracodawca, który nie respektuje tego obowiązku i nie zapewnia pracownikom płynów, popełnia wykroczenie i naraża się na grzywnę w kwocie od 1 tysiąca do nawet 30 tysięcy.

Nie ma możliwości wywiązania się przez pracodawcę z obowiązku dostarczenia pracownikom płynów w inny sposób, np. przez wypłacanie w zamian ekwiwalentu pieniężnego. Takie rozwiązanie jest niezgodnie z prawem. Osobom, które wykonują prace brudzące na otwartej przestrzeni w wysokiej temperaturze i nie mają dostępu do bieżącej wody, pracodawca musi zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 litrów wody dziennie. Pracodawca, w zależności od swoich możliwości, powinien poprawić komfort pracy pracowników, poprzez obniżenie temperatury na stanowisku pracy. Może zastosować rolety, wentylatory, klimatyzatory, itp. Pracodawcy, u których funkcjonuje stała klimatyzacja powinni zadbać o jej sprawność i odgrzybianie, czyszczenie, by nie stanowiła źródła dodatkowych zagrożeń. Szczególną ochroną przed wysokimi temperaturami w pracy objęci są pracownicy młodociani. Ustawodawca zabronił zatrudniania młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30 stopni C, a wilgotność względna powietrza jest większa niż 65%.

Zmniejszenie uciążliwości, które związane są z upałami jest możliwe między innymi dzięki wentylacji i klimatyzacji. Stosowanie takich rozwiązań zwalnia pracodawcę z obowiązku zapewnienia napojów pracownikom wykonującym pracę w pomieszczeniach zamkniętych, o ile temperatura w takich pomieszczeniach nie jest wyższa niż 28 stopni Celsjusza. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu wynosi co najmniej 29 stopni, pracodawca musi zapewnić napoje. Bez znaczenia w takiej sytuacji jest fakt, czy w pomieszczeniu jest klimatyzacja czy też nie.

Pracodawca może w upalne dni wprowadzić dodatkowe przerwy albo pozwolić pracownikowi na wcześniejsze wyjście z pracy – jest to zgodne z przepisami prawa pracy. Warto przy tym pamiętać, że jest to wyłącznie dobra wola pracodawcy i nie może to spowodować obniżenia pensji.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Źródło: https://kadry.infor.pl