Zadzwoń! 730 190 136

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej online nakłada na przedsiębiorcę ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 675).

Obowiązek posiadania kas fiskalnych online ustawodawca rozłożył w czasie. Pogrupował również przedsiębiorców według rodzajów prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy będą stopniowo podlegać obowiązkowi likwidacji starych kas oraz wymogowi przejścia na kasy online. Ustawodawca zakwalifikował podmioty świadczące usługi medyczne do ostatniej grupy przedsiębiorców, dając im tym samym najdłuższy czas na przystosowanie się do nadchodzących zmian.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązkowi wdrożenia kasy fiskalnej online podlegać będą podmioty, które:

  • świadczącą usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów ( zajmujące się zakładaniem, bieżnikowaniem i regenerowaniem opon, a także wymianą opon lub kół w pojazdach silnikowych oraz motorowerach);
  • sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy, a także do napędu silników spalinowych.

Następna grupa podmiotów, która z dniem 1 lipca 2020 roku będzie zobligowana do rejestracji sprzedaży na kasie online to firmy, które:

  • świadczą stałe lub sezonowo usługi gastronomiczne – stacjonarna gastronomia oraz świadczą usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • sprzedają  węgiel, brykiet oraz paliwa stałe, które wytwarzane są z węgla, węgla brunatnego, koksu czy półkoksu i które są przeznaczone do celów opałowych.

Ostatnia grupa przedsiębiorców przejdzie na kasy online w styczniu 2021 roku. Będą to przedsiębiorcy, którzy wykonują usługi:

  • fryzjerskie,
  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze,
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Ustawodawca zastrzegł, że terminy  te mogą ulec wydłużeniu, jeżeli możliwości techniczno-organizacyjne dotyczące przesyłania danych między kasami rejestrującymi a CRK okażą się niewystarczające.

W roku 2023 wszyscy przedsiębiorcy będę musieli obowiązkowo posiadać kasę online.

Nowa ustawa określiła termin, do którego na rynku będą dostępne kasy z zapisem papierowym. Według jej zapisu z dniem 31 sierpnia 2019 roku nie będzie można nabyć już kasy z zapisem papierowym. Natomiast kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii (nie należy ich mylić z kasą fiskalną online) – będą dostępne na rynku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Oprócz tego, opiniowaniu poddany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów dotyczący odliczania lub zwrotu odliczonej kwoty, którą wydano na zakup kasy rejestrującej. Projekt zakłada koniec możliwości korzystania z ulgi na zakup kasy starego typu w zamian za  ulgę, która przysługiwać będzie jedynie na zakup kasy fiskalnej online.

Projekt nie zakłada zmiany obecnej kwoty ulgi i zostawia ją na obecnym poziomie 90%. Ulga jednak nie może być większa niż 700 złotych.

Kasy online, podczas automatycznego połączenia z Centralnym Repozytorium Kas, będą  przesyłać dane z paragonów. Będą również przekazywać dane o zdarzeniach, które zapisywane są w pamięci kasy rejestrującej i które mają znaczenie dla pracy kasy  i wystąpiły w trakcie jej używania. Zapisy mogą dotyczyć informacji o fiskalizacji kasy, zmianie stawek podatku oraz zmianie adresu punktu sprzedaży czy dat dokonania przeglądów technicznych.