Zadzwoń! 730 190 136

Obowiązek umieszczania NIP nabywcy na paragonie.

Jak informuje ekspert AV Sp. z o.o., od 1 stycznia 2020 roku, obowiązkowo będzie trzeba umieszczać numer NIP nabywcy na paragonie. Obowiązek ten wynika z art. 106b ust. 5 znowelizowanej ustawy o VAT. Zgodnie z tym artykułem, gdy dokonuje się sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność (tzw. B2B), istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie dokumentującym sprzedaż zamieszczono NIP nabywcy.

Oznacza to, że do końca bieżącego roku podatnik może wystawić fakturę do paragonu, który nie posiada numeru NIP nabywcy.

Czy zmiana dotyczy tylko przedsiębiorców czy również osób prywatnych?

Nie, zmiana ta dotyczy tylko transakcji B2B. W przypadku transakcji pomiędzy osobą prywatną a firmą nadal w mocy są przepisy o dotychczasowym brzmieniu, tzn., że zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu na żądanie nabywcy w terminie:

  • do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży – pod warunkiem, że żądanie ma miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym sprzedaż miała miejsce bądź otrzymano całość lub część zapłaty;
  • nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania – pod warunkiem, że żądanie ma miejsce po końcu miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Ważne! Jeśli nabywca wystąpi z żądaniem wystawienia faktury po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym został zakupiony przedmiot, to sprzedawca jest zwolniony z obowiązku wystawienia faktury.

Jakie są konsekwencje wystawienia faktury do paragonu niezawierającego NIP nabywcy?

Specjalista AV Sp. z o.o. przypomina, że zgodnie z art. 106b ust. 6 wystawienie na rzecz innej firmy faktury do paragonu, na którym nie znajdował się NIP nabywcy, będzie skutkowało nałożeniem 100% sankcji na sprzedawcę. Oznacza to, że organ podatkowy nałoży na przedsiębiorcę dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% VAT wykazanego na wystawionej fakturze do paragonu.

Czy nowe przepisy będą dotyczyć wszystkich przedsiębiorców?

Nowelizacja ustawy przewidziała wykluczenia z przepisów o obowiązkowym umieszczaniu NIP firmy na paragonie, do którego ma zostać wystawiona faktura. Zgodnie z art. 106b ust. 7 ustawy o VAT obowiązek ten nie dotyczy do podatników, którzy świadczą usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0). oprócz tego grupa ta została wyłączona przez ustawodawcę ze 100% sankcji VAT za wystawienie faktury do paragonu, na którym nie został zamieszczony NIP nabywcy.

Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu.