Zadzwoń! 730 190 136

Split payment – od kiedy wszedł w życie?

Jak informuje ekspert AV Sp. z o.o. z dniem 1 listopada 2019r., weszła w życie ustawa dotycząca  dostaw towarów oraz świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT między podatnikami (B2B).

Czym jest split payment?

Najprościej można powiedzieć, że jest to mechanizm, który ma zapobiegać wyłudzeniom VAT. Ekspert AV Sp. z o.o. tłumaczy, że przy dokonywaniu płatności przez kupującego elektronicznymi środkami będzie następował podział kwoty brutto na dwa strumienie. Kwota netto będzie wydzielona i wypłacona na konto rozliczeniowe sprzedawcy, a kwota podatku zostanie przekazana bezpośrednio na specjalny rachunek bankowy przedsiębiorcy – tzw. rachunek VAT. Model ten można zastosować do całości lub tylko do części zobowiązań.
Najkrócej można powiedzieć, że jest to płatność podzielona na dwa rachunki docelowe. Kupujący wysyła przelew, rozdysponowany równocześnie na dwa rachunki sprzedawcy, z tym że wskazana kwota podatku VAT trafia na specjalny rachunek VAT, a na rachunek podstawowy kwota netto. Ma to zabezpieczać przed przywłaszczeniem środków przez nieuczciwych podatników.

Czym jest rachunek VAT? Czy konieczne jest jego posiadanie?

Specjalista AV Sp. z o.o. podkreśla, że posiadanie tzw. rachunku VAT jest konieczne dla przedsiębiorcy w przypadku stosowania płatności split payment. Każdy podatnik VAT ma utworzony przez bank lub SKOK specjalny rachunek bankowy VAT – z brakiem możliwości swobodnego dysponowania środkami znajdującymi się na tym koncie. Środki na tym koncie oczywiście są jego własnością, ale dostęp do nich jest ograniczony. To właśnie na ten rachunek, po podziale płatności na dwie drogi, spływają kwoty podatku VAT. Rachunek VAT jest wydzielany przez bank w ramach prowadzonego rachunku podstawowego przedsiębiorcy. Jeżeli posiada on kilka rachunków rozliczeniowych to do każdego z nich zostaje otwarty rachunek VAT. Rachunki te mogą być również oprocentowane

Od kiedy obowiązuje nowa ustawa? I czy są przepisy przejściowe?

Obowiązek split payment stosuje się wobec sprzedaży usług i towarów z załącznika nr 15, która ma miejsce od 1 listopada 2019 roku. Zgodnie z przepisami przejściowymi, które zostały wskazane w art. 10 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw nowelizacji ustawy o VAT, split payment ma zastosowanie w sytuacji, gdy podatnik przed 1 listopada 2019 dokonał  towarów lub świadczenia usług, wymienionych w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do ustawy, dla których obowiązek podatkowy powstał lub faktura została wystawiona po 31 października 2019 lub dokonał po 31 października br. dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług, wymienionych w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do ustawy, dla których faktura została wystawiona przed 1 listopada 2019 r.

Jak podsumował ekspert z AV Sp. z o.o. od 1 listopada 2019 r. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności dotyczy transakcji z załącznika nr 15 ustawy o VAT, czyli m.in. tych, które dotychczas były rozliczane odwrotnym obciążeniem VAT.

Kogo dotyczy obowiązek split payment?

Według słów specjalisty z AV Sp. z o.o. stosowanie split payment jest obowiązkowe jeżeli:

  • obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,
  • wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,
  • przynajmniej jedna pozycja umieszczona na fakturze znajduje się w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
  • zarówno sprzedawca jak i odbiorca są płatnikami VAT (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny bądź zwolniony).

Jak podkreśla ekspert AV Sp. z o.o., jeżeli rozliczenie jest w formie kompensaty, to obowiązek split payment nie ma zastosowania. Nie ma wtedy obowiązku umieszczania na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”.

Jakie są konsekwencje zaniechania split payment?

W przypadku wystawienia faktury bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, naczelnik urzędu skarbowego bądź celno-skarbowego może ustalić sankcje podatkowe w wysokości 30% kwoty wykazanej na fakturze bez split payment.

Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu