Zadzwoń! 730 190 136

Dofinansowanie do wynagrodzeń

Dofinansowanie do wynagrodzeń.

>> Czy wiesz, że zatrudniając pracownika niepełnosprawnego przysługuje Ci miesięczne dofinansowanie do jego wynagrodzenia?

>> Wszystko za sprawą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w skrócie PFRON).

>> Jaka przysługuje Ci wysokość wsparcia?

Co jeszcze możesz zyskać?

>> Zmniejszenie wpłat  lub całkowite zwolnienie z wpłat na PFRON.

.

>> Refundację kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Dlaczego warto zatrudniać osoby niepełnosprawne?

AV dla biznesu Rybnik

Wykluczenie

Pomagasz osobom niepełnosprawnym uniknąć wykluczenia z życia społecznego.

AV dla biznesu Rybnik

Wizerunek

Budujesz wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie.

AV dla biznesu Rybnik

Efekty

Zyskujesz pełnowartościowych pracowników.

Jak możemy Ci pomóc?

REKRUTACJA

Pozyskujemy nowych wykwalifikowanych pracowników z orzeczeniami o niepełnosprawności.

DOKUMENTACJA

Wypełniamy dokumentację dotyczącą doposażenia / wyposażenia stanowiska pracy osoby zatrudnianej.

OBSŁUGA

Zapewniamy stałą obsługę w zakresie dokumentacji PFRON poprzez System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR).

FINANSE

Pomagamy pozyskać dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnianego personelu tzw. asystentów osoby niepełnosprawnej.

Oprócz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

istnieją różne formy i sposoby na obniżanie kosztów wynagrodzeń!

Oto kilka z nich:

>> Outsorcing zamiast umowy o pracę.

 

>> Zatrudnienie młodocianego pracownika.

 

>> Praktyki zawodowe.

 

>> Staże zawodowe.

 

>> Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia.

 

>> Doposażenie stanowiska pracy.

 

>> Zatrudnianie pracowników tymczasowych.

 

Zadzwoń! Doradzimy Ci najlepsze rozwiązanie!

  Wybierz najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy!