Zadzwoń! 730 190 136

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych.

>> Zależy Ci na zwiększeniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w twojej firmie?

 

>> Chcesz uniknąć konsekwencji związanych z uchybieniami w ochronie danych osobowych?

 

>> Chcesz stworzyć skuteczny system ochrony danych osobowych w swojej firmie?

.

Zadzwoń do nas!

.

.

730 190 136
600 986 874

Dlaczego to takie ważne?

AV dla biznesu Rybnik

Uświadomienie niebezpieczeństw

Szkolenia mają na celu uświadomienie niebezpieczeństw naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych.

AV dla biznesu Rybnik

Minimalizacja ryzyka

Dzięki znajomości procedur zabezpieczania danych osobowych w firmie pisemnej i elektronicznej, można zminimalizować ryzyko wycieku danych wrażliwych.

AV dla biznesu Rybnik

Uniknięcie skutków prawno – finansowych

Właściwa organizacja pracy i znajomość zasad ochrony danych osobowych przyczynia się do minimalizacji skutków niewłaściwej ochrony danych osobowych i konsekwencji nałożenia kar.

Szkolenie skierowane jest dla:

>> Osób zarządzających firmą.

>> Pracowników  zajmujących się procesem przetwarzania danych osobowych.

>> Osób zarządzających pracownikami zajmującymi się procesem przetwarzania danych osobowych.

>> Pracowników działów kadr.

Co zyskasz dzięki szkoleniu z ochrony danych osobowych? Dowiesz się…

>> czym są dane osobowe, >> jak przygotować się na kontrolę RODO, >> jak wygląda polityka bezpieczeństwa w firmach, >> jak zabezpieczać dane osobowe  zgodnie z ustawą RODO, >> jak przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, >> jaka jest odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie wytycznych RODO, >> jak zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych w formie papierowej i elektronicznej.

Co gwarantujemy?

>> Przekazujemy specjalistyczną wiedzę prawną w przystępnej formie.

>> Ciekawy program szkolenia, dostosowany do charakteru działalności firmy, tak aby osiągnąć jak najlepszy efekt.

>> Dogodne terminy i miejsca zajęć. Mamy świadomość, że ważny dla Ciebie jest czas, dlatego możesz skorzystać ze szkolenia organizowanego w Twojej firmie, lub w innym dogodnym dla Ciebie miejscu.

>> Interaktywne sposoby kształcenia, przez co Twoi pracownicy staną się aktywnymi uczestnikami szkolenia.

>> Egzamin końcowy, sprawdzający poziom przyswojonej wiedzy.

>> Certyfikat ukończenia szkolenia, który otrzymuje każdy uczestnik.

Ceny szkolenia dostosowujemy do indywidualnych zamówień w tym od ilości szkolonych pracowników oraz miejsca szkolenia.

Nie trać czasu!

Wybierz szkolenia, resztą zajmiemy się my!

Oferujemy również usługę stworzenia pełnej dokumentacji RODO, zgodnie z nową Ustawą o ochronie danych osobowych.

Usługa polega na opracowaniu dokumentacji wymaganej Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, która wejdzie w życie w maju 2018 r. Wykaz prac obejmuje sprawdzenie zbiorów, programów oraz obszarów przetwarzania, opracowanie polityki i instrukcji oraz przygotowanie listy działań do wykonania przez Zleceniodawcę w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami ustawowymi, a w szczególności:

>> Rozmowa z klientem pod kątem rozeznania jego potrzeb tego, co posiada. Na podstawie rozmowy, ankiety tworzony jest wykaz zbiorów danych osobowych, programów, miejsc przetwarzania danych i zabezpieczeń.

 

>> Przygotowanie całej dokumentacji wymaganej przez RODO wraz z załącznikami pod kątem nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz nowej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
i rozporządzeń.

 

>> Opracowanie oświadczeń, upoważnień, stworzenie ewidencji osób upoważnionych.

 

>> Przygotowanie regulaminu ODO do zapoznania się przez pracowników.

 

>> Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Ochrony Danych Osobowych dla pracowników klienta.

 

>> Rejestracja zbiorów danych osobowych w RODO lub przygotowanie rejestru wewnętrznego.

 

>> Opracowanie listy zaleceń do wdrożenia przez ADO.

 

Skontaktuj się z nami:

  Wybierz najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy!