Zadzwoń! 730 190 136

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP.

>> Jeżeli zatrudniasz pracowników, spoczywa na Tobie obowiązek przeszkolenia ich z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Dlaczego to takie ważne?

AV dla biznesu Rybnik

Uświadomienie niebezpieczeństw

Szkolenia mają na celu uświadomienie niebezpieczeństw mogących pojawić się podczas wykonywanej pracy, w zależności od jej charakteru.

AV dla biznesu Rybnik

Minimalizacja ryzyka

Dzięki znajomości zasad organizacji bezpiecznego miejsca pracy, można zminimalizować zagrożenia wynikające z wykonywanej pracy.

AV dla biznesu Rybnik

Uniknięcie skutków prawno – finansowych

Właściwa organizacja pracy i znajomość zasad bezpiecznego wykonywania obowiązków przyczynia się do minimalizacji wystąpienia zdarzeń niepożądanych i wypadków w pracy.

Szkolenia BHP to nie tylko obowiązek dla firmy.

Przez szkolenia BHP  chronisz swoją firmę i pracowników!

Wiemy jak ważne są dla Ciebie szkolenia, dlatego zwracamy szczególną uwagę na 3 elementy bezpiecznej pracy, dzięki którym ograniczysz ryzyko powstania niepożądanych zdarzeń w swojej firmie.

PLANOWANIE

Właściwe zaplanowanie bezpiecznej pracy to klucz do pewnego funkcjonowania firmy. Dobre instrukcje, procedury, to podstawa działania każdej firmy. Przewidujemy i zapobiegamy zdarzeniom.

LUDZIE

Bezpieczna praca zależy od ludzi. Dzięki właściwej współpracy pracowników na każdym poziomie: pracodawcy, menedżerów i pozostałych pracowników, uzyskujemy synergię wpływającą na bezpieczeństwo.

PRZESTRZEGANIE

Bez wdrożenia zasad bezpiecznej pracy, narażasz siebie i innych na niebezpieczeństwo. BHP to nie tylko obowiązek, ale zasady dzięki którym unikniesz wypadku przy pracy.

Jaką wiedzę i umiejętności zdobędą pracownicy na szkoleniu BHP?

>> Zapoznają się z zasadami BHP.

>> Zdobędą umiejętności przeciwdziałania wypadkom.

>> Poznają zasady bezpiecznej organizacji miejsca pracy.

>> Nauczą się radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych.

>> Opanują wiedzę na temat minimalizacji zagrożeń w pracy.

>> Zaczną świadomie oceniać zagrożenia wynikające z charakteru pracy.

 

Szkolenia BHP są dokonywane w 2 zakresach:

>> Szkolenie wstępne (po zatrudnieniu, przed dopuszczeniem do pracy).

>> Szkolenie okresowe (dokonywane w zależności od okresu ważności, który wynika z zakresu wykonywanej pracy i wynosi od 1 do 6 lat).

 

Z naszych szkoleń korzystają różne grupy zawodowe.

W zależności od Twoich preferencji szkolenia mogą przyjąć różną formę: wykładów, warsztatów, prezentacji multimedialnych, filmów lub materiałów do samodzielnego kształcenia.

Co gwarantujemy?

>>  Ciekawy program szkolenia, dostosowany do charakteru działalności firmy, tak aby osiągnąć jak najlepszy efekt.

>>  Dogodne terminy i miejsca zajęć. Mamy świadomość, że ważny dla Ciebie jest czas, dlatego możesz skorzystać ze szkolenia organizowanego w Twojej firmie             lub w innym dogodnym dla Ciebie miejscu.

>>  Możliwość samokształcenia. Możesz skorzystać ze szkolenia on-line, które przeprowadzone będzie za pomocą Internetu.

>>  Interaktywne sposoby kształcenia, przez co Twoi pracownicy staną się aktywnymi uczestnikami szkolenia.

>>  Egzamin końcowy, sprawdzający poziom przyswojonej wiedzy.

>>  Certyfikat ukończenia szkolenia, który otrzymuje każdy uczestnik.

 

Ceny szkoleń dostosowujemy do indywidualnych zamówień w tym od ilości szkolonych pracowników oraz miejsca szkolenia. Traktuj więc podane niżej ceny jako ramowe.

Nie trać czasu!

Wybierz szkolenia, resztą zajmiemy się my!

Skontaktuj się z nami:

  Wybierz najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy!