Zadzwoń! 730 190 136

Rząd PIS jest w trakcie przygotowania projektu zmian w przepisach dotyczących składek ZUS od umowy zlecenia. Najprawdopodobniej nowe zasady zaczną obowiązywać od przyszłego roku.

Na dzień dzisiejszy pełne składki ZUS od umowy zlecenie płaci:  osoba która nie ma innego przychodu do kwoty najniższej krajowej tj. 2250,00 zł oraz osoba która zawarła umowę zlecenie
z własnym pracodawcą. Jeżeli Zleceniobiorca osiąga najniższą płacę i zawrze umowę zlecenie
z innym podmiotem płaci jedynie składkę zdrowotną. W chwili wejścia w życie  „dobrej zmiany” również w drugim przypadku Zleceniobiorcy zapłacą składkę w pełnej wysokości”  – informuje ekspert z AV Sp. z o.o.. Główne założenie ma być takie żeby nie było okazji do tworzenia „optymalizacji”.

Założenie zmiany jest takie aby na kontach pracowników w ZUS znalazło się więcej pieniędzy co ma się przełożyć na ich przyszłe emerytury. Jednak z perspektywy pracodawcy oznacza to wyższe koszty po stronie pracodawcy. Konsekwencja zmiany będzie polepszenie się sytuacji ZUS – zauważa ekspert AV Sp. z o.o.

Przykładowo:

Zleceniodawca umawia się ze zleceniobiorcą na kwotę 3 000,00 zł netto, Zleceniobiorca pracuje w innej firmie gdzie osiąga minimalne wynagrodzenie. W tym przypadku Zleceniodawca ponosi jedynie koszt składki zdrowotnej oraz podatek dochodowy od osób fizycznych

Kalkulacja w obecnej sytuacji:

Netto: 3000,00 zł – tę kwotę otrzymuje Zleceniobiorca za wykonanie zlecenia

Brutto: 3556,19 zł – całkowity koszt Zleceniodawcy

Finalnie : kwota 556,19 zł ląduje na kontach ZUS i Urzędu Skarbowego

Kalkulacja w przypadku wejścia w życie zmiany o której mówi ekspert AV Sp. z o.o. tj. pełne składki od każdej umowy zlecenia

Netto: 3000,00 zł – tę kwotę otrzymuje Zleceniobiorca za wykonanie zlecenia

Brutto: 4925,34 zł – całkowity koszt Zleceniodawcy

Finalnie : kwota 1925,34 zł ląduje na kontach ZUS i Urzędu Skarbowego

Szacuje się że wyższe składki oznaczają wyższe wpływy do kasy Zakładu o ok. 3 mld zł rocznie

Przedsiębiorcy – co o tym myślicie?

kontakt