Zadzwoń! 730 190 136

Praca w systemie home office zwana inaczej pracą zdalną, telepracą albo mobilnym stylem pracy jest coraz częściej stosowana przez polskich pracodawców. Przynosi korzyści nie tylko pracownikom, ale i podmiotom zatrudniającym. 

W jaki sposób większa swoboda w pracy zdalnej przekłada się na większą efektywność?

Brak stałych, ściśle określonych godzin pracy skutkuje tym, że pracownik wykonuje swoje zadania sprawniej i efektywniej, chcąc lepiej gospodarować czasem. Praca w zaciszu domowym to także większe skupienie i koncentracja. Sami decydujemy o tym, w jakich godzinach pracujemy, wykorzystując swój największy potencjał w ciągu dnia. W pracy zdalnej liczą się przede wszystkim efekty – wszystkie działania pracownika oceniane są na podstawie wyników, a nie liczby przepracowanych godzin.

Pracownik, któremu pracodawca polecił pracę z domu, powinien mieć dostęp do sprzętu
z odpowiednim oprogramowaniem, a także do wszelkich materiałów, które są niezbędne do świadczenia pracy (np. do akt pracowniczych). Dlatego zawczasu należy zadbać np. o zdalny dostęp do firmowej sieci czyli połączenia VPN z domeną firmy.

Pracodawca powinien sprawdzić, czy nie należy dokonać zmian w regulaminach pracy, w jaki sposób będzie ewidencjonowany i rozliczany czas pracy zdalnej, a także sprawowana kontrola nad postępami prac.

Rozliczenie z zadań

Pracownicy nie są rozliczani z czasu pracy, lecz z powierzonych im zadań. Pracownicy zatrudnieni w tym systemie są dalej zobowiązani do wykonywania poleceń pracodawcy. Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się
w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Dotyczy to także wprowadzania zadaniowego czasu pracy. Może być wprowadzony przez pracodawcę dla jednego pracownika lub grupy albo grup pracowników.

Przyjęta przez Sejm 2 marca 2020 r. specustawa ws. Koronawirusa nie zawiera żadnych ograniczeń w zakresie czasu świadczenia pracy zdalnej, należy zatem uznać, że dopuszczalne jest zarówno skrócenie jak i wydłużenie okresu świadczenia pracy zdalnej na czas oznaczony i uzasadniony przeciwdziałaniem COVID-19.

W poleceniu dotyczącym pracy zdalnej warto wskazać inne istotne kwestie związane z wykonywaniem pracy w tym trybie, w szczególności:

– sposób potwierdzania obecności w pracy (np. w postaci harmonogramu czasu pracy),

– sposób rejestrowania czasu pracy, jeżeli pracownik nie jest zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy (można stworzyć do tego celu np. arkusz w Excelu zawierający takie dane jak: nazwa wykonanego zadania, poświęcony mu czas
i uwagi do zadań),

– sposób przekazywania wyników pracy (tutaj sprawdzi się raportowanie za pomocą maila służbowego),

– obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa (szczególnie w miejscu nie do końca kontrolowanym przez pracodawcę).

Takie informacje można przekazać również w innej formie – np. w regulaminie pracy zdalnej regulującej istotne kwestie związane z wykonywaniem takiej pracy.

Ekspert AV Sp. z o.o. podkreśla, że do pracy zdalnej można oczywiście skierować wyłącznie pracownika zdrowego,
z aktualnym orzeczeniem lekarskim. Pracownik chory nie powinien podejmować pracy w ogóle, bez względu na tryb.

Na podstawie art. 100 § 1 KP, pracownik jest obowiązany stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Polecenie pracy zdalnej, w związku z podejmowanymi przez pracodawcę czynnościami przeciwdziałającym koronawirusowi, jest zgodne z prawem, uzasadnione BHP.

Choć wprowadzenie pracy zdalnej z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne ma podstawowy cel – zadbanie
o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, ich rodzin, klientów, kontrahentów, to może też dla wielu przedsiębiorstw być cennym testem, podczas którego mogą sprawdzić, jak wydajnie w tej formule pracuje personel. Warto spojrzeć na tę sytuację właśnie pod kątem wydajności, bo może, kiedy sytuacja epidemiologiczna już się unormuje, okaże się, że praca zdalna jest dla organizacji rozwiązaniem wartym rozważenia na stałe. Tym bardziej, że taka forma współpracy jest przez pracowników traktowana jako benefit i buduje dobrą reputację pracodawcy.

 

Źródło: SAP – Quercus, Praca z domu w czasie kwarantanny