Przeszkolony – Doświadczony – Zatrudniony Projekt „Aktywizacja zawodowa osób młodych na rynku pracy." Uczestnicy projektu: 100 osób fizycznych Wiek: 18-29 lat Warunki dodatkowe: osoby pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw....

czytaj dalej