Zadzwoń! 730 190 136

PRZEDSIĘBIORCO NIE ZAPOMNIJ DOSTARCZYĆ FAKTUR Z GOOGLE, FACEBOOK, ADOBE CZY APPLE SWOJEJ KSIĘGOWEJ – NIEZALEŻNIE OD TWOJEGO STATUSU W VAT MUSISZ ROZLICZYĆ IMPORT USŁUG!

Przedsiębiorcy w toku prowadzonej działalności gospodarczej często dokonują zakupów usług z Google, Facebook, Adobe czy Apple. Z tego tytułu przedsiębiorcy otrzymują zagraniczną fakturę dokumentującą nabytą usługę.

Powyższe powoduje, że w zakresie podatku VAT zakup usług z Google, Facebook, Adobe czy Apple jest kwalifikowany jako import usług.

Jeżeli bowiem polski przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT to w składanej deklaracji VAT-7 wykazuje podatek należny od zakupionej usługi, z uwagi na fakt, iż miejscem świadczenia jest kraj siedziby usługobiorcy. Dodatkowo czynny podatnik VAT zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usługi, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Podatek naliczony należy wykazać w tej samej deklaracji VAT-7. Powoduje to, że podatek należny staje się jednocześnie podatkiem naliczonym o tej samej wartości.

W sytuacji gdy polski przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia od podatku VAT rozliczenie podatku wygląda nieco inaczej. Na wstępie należy wyraźnie podkreślić, że w przypadku importu usług podatnik zwolniony z VAT również będzie zobligowany do zapłaty podatku należnego. Dzieje się tak ponieważ zwolnienie od podatku VAT dotyczy wyłącznie sprzedaży krajowej. W konsekwencji transakcje zagraniczne są rozliczane na zasadach ogólnych. Podatnik zwolniony z VAT z tytułu nabycia zagranicznej usługi jest zobowiązany do zapłaty podatku należnego (występuje bowiem w roli usługobiorcy). Zwolnieni z VAT nie składają miesięcznych deklaracji VAT-7, jednak w przypadku importu usług tacy przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia deklaracji VAT-9M.  Należy jednak pamiętać, że podatnik korzystający ze zwolnienia z podatku VAT jest pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z dokonywanymi zakupami. Skutkuje to koniecznością zapłaty podatku należnego oraz brakiem możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupu usługi.

Na marginesie warto dodać, że w momencie importu usług polski usługobiorca zobowiązany jest to rejestracji dla celów VAT UE przed dokonaniem transakcji. Obowiązek ten dotyczy zarówno podatników czynnych jak i zwolnionych z VAT.

Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu.