Zadzwoń! 730 190 136

W życiu zdarzają się sytuacje nieprzewidziane, na które ciężko się przygotować. Dotyczy to również przedsiębiorców.

Sytuacją trudną dla firmy jest śmierć jej właściciela. Pojawia się szereg trudności, z którymi trzeba się zmierzyć. Jedną z nich jest sukcesja firmy.

Czym jest sukcesja? Jak ją przeprowadzić?

Po śmierci właściciela może dojść do sukcesji, by tak się stało musi zostać ustanowiony zarządca sukcesyjny. W najtrudniejszej sytuacji byli najbliżsi przedsiębiorcy, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, a którą oni chcieli dalej prowadzić.

Istotne zmiany wprowadziła Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która weszła w życie 25 listopada 2018 r.

Wprowadziła ona instytucję zarządcy sukcesyjnego, którego zadaniem jest tymczasowe prowadzenie firmy po śmierci przedsiębiorcy, na rzecz jego spadkobierców. Zarząd sukcesyjny ma trwać do zakończenia czynności spadkowych oraz zapadnięcia decyzji o dalszych losach firmy.

Na stanowisko to może zostać powołana osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Może być to osoba  spokrewniona z przedsiębiorcą.  Jedynym wymogiem, o którym wspomina ustawa jest brak zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo zarządca sukcesyjny nie może być osobą prawną, np. spółka.

Zarządcą sukcesyjnym nie musi być również jedna osoba. Zarząd firmy może pełnić kilka osób wspólnie. W takim przypadku zarządcą sukcesyjnym nie będzie jednak spółka, a ten ze wspólników czy pracowników podmiotu profesjonalnego, którego uprawniona osoba powoła na zarządcę sukcesyjnego.

Jak dokonuje się powołania zarządcy sukcesyjnego?

Powołanie zarządcy sukcesyjnego jest proste i nic nie kosztuje. Przedsiębiorca musi jedynie w zwykłej formie pisemnej, bądź elektronicznej, oświadczyć, że powołuje określoną osobę na zarządcę sukcesyjnego. Takie samo oświadczenie musi złożyć osoba powołana. Oprócz samego oświadczenia konieczne jest również złożenie wniosku o wpis powołanego zarządcy sukcesyjnego do CEIDG. Można go złożyć elektronicznie za pomocą formularza CEIDG-ZS.

Przy wprowadzaniu zmian we wpisie CEIDG, na samym dole formularzu znajduje się rubryka „Do wniosku dołączam załącznik CEIDG-ZS, który należy zaznaczyć. To spowoduje przekierowanie do nowego formularza, gdzie będzie należało uzupełnić dane zarządcy.

Ustawa przewiduje możliwość powołania przez przedsiębiorcę tzw. zarządcy „rezerwowego”, czyli osoby, która będzie pełniła funkcję zarządcy sukcesyjnego w przypadku, gdy powołany w pierwszej kolejności zarządca sukcesyjny zrezygnuje z tej funkcji albo nie będzie mógł jej pełnić.

Co jeśli jednak nie powołano zarządcy sukcesyjnego?

Ustawa na taką okoliczność przewidziała tzw. wyjście awaryjne. Co to oznacza dla firmy?

Oznacza to, że w ciągu dwóch miesięcy od śmierci przedsiębiorcy spadkobierca/spadkobiercy mogą powołać zarządcę sukcesyjnego. Będą jednak musieli udać się w tym celu do notariusza.