Zadzwoń! 730 190 136

 

Zapraszamy na szkolenie z nowych przepisów unijnych RODO, które wchodzą w życie już 25 maja!
Szkolenie odbędzie się w biurze AV dla biznesu 25 kwietnia, godz. 17.00-20.00.
Cena szkolenia 99 zł netto.
Zapisy
mailowo: biuro@av-biurorachunkowe.pl
telefonicznie: 730 190 136

Plan szkolenia:

1. Podstawy prawne:
Prawo krajowe;
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
2. Podstawowe pojęcia z RODO:
Dane osobowe;
Przetwarzanie danych;
Anonimizacja i pseudoanonimizacja;
Naruszenie ochrony danych osobowych.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
5. Szczególne kategorie danych osobowych.
6. Prawa osoby, której dane dotyczą.
7. Administrator danych osobowych:
Obowiązki ADO.
8. Podmiot przetwarzający.
9. Umowa z podmiotem przetwarzającym.
10. Inspektor ochrony danych:
Wyznaczenie IODy;
IOD – Kto?;
Zadania IODy;
Środki zapewnione IOD przez administratora;
Co z dzisiejszym ABI (projekt);
Różnice ABI – IOD.
11. Zabezpieczenia:
Ocena skutków dla ochrony danych;
Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych (informacji);
Zarządzanie Ryzykiem:
Identyfikowanie ryzyka;
Analiza ryzyka;
Postępowanie z ryzykiem;
Dokumentowanie – procedura zarządzaniem ryzykiem.
Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu;
Dokumentacja naruszeń.
12. Dokumentacja:
Rejestr czynności przetwarzania;
Polityka bezpieczeństwa;
Inna dokumentacja i procedury.
13. Odpowiedzialność.

Zapraszamy!

Kontakt:

mailowo: biuro@av-biurorachunkowe.pl
telefonicznie: 730 190 136