Zadzwoń! 730 190 136

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju z warunkami wsparcia oraz zobowiązaniami określonymi w umowie subwencji.

Dla kogo?

  • Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z wyłączeniem właściciela, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;
  • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży netto) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
  • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. i nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Kwota wsparcia

Do maksymalnej kwoty 324 tys zł (średnio ok 70-90 tys. zł) na 3 lata. Obliczana jest jako iloczyn sumy etatów, w tym umów zlecenie ze składkami społecznymi oraz kwoty bazowej subwencji (uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy).

Co zyskujesz?

Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Jak ubiegać się o subwencję?

Program “Tarcza Finansowa PFR” dla mikrofirm jest od dziś obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków, których listę opublikowano na stronie PFR S.A.

 

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu dostępne są na stronie: 

PFR – Tarcza finansowa dla mikrofirm – subwencje