Zadzwoń! 730 190 136

Nowe instrumenty i rozwiązania przewidziane w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw:

  1. Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy
    oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku mikro
  2. Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
  3. Niskooprocentowana pożyczka dla mikro przedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tysięcy złotych

Wszystkie formy dostępne będą po ogłoszeniu naborów przez Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy.
W pierwszej kolejności dostępne będą dokumenty dotyczące pożyczki dla mikro przedsiębiorców z możliwością umorzenia. Jest to najbardziej priorytetowa forma wsparcia realizowana przez powiatowe urzędy pracy.

Aktualnie Powiatowe Urzędy Pracy przygotowują dokumenty niezbędne do ogłoszenia naboru wniosków.