Zadzwoń! 730 190 136

Beneficjenci projektów, szczególnie tych realizowanych przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ciągu najbliższych tygodni poważnie odczują skutki związane
z koronawirusem.

Obecnie prowadzonych jest ponad 60 tys. takich przedsięwzięć o łącznej wartości 451,6 mld zł. Dodatkowo trwa 161 naborów wniosków, których efektem będą kolejne setki projektów.

Najbardziej dotkliwe skutki dotyczą projektów z udziałem osób, zakładające wszelkie formy wsparcia w postaci szkoleń
i innych usług rozwojowych odbywających się w formie stacjonarnej, staży, praktyk, wizyt studyjnych oraz projektów,
w których przewidziano spotkania z udziałem wielu uczestników, jak m.in. konferencje, kongresy i konsultacje – podkreśla Małgorzata Lelińska, zastępca dyrektor departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

Zagrożone są także projekty dotyczące współpracy i mobilności ponadnarodowej (w tym wymiany studenckie, staże międzynarodowe). Ze względu na dezorganizację pracy szkół i uczelni także projekty tych podmiotów nie będą realizowane zgodnie z planem. Instytucje państwowe będą mogły stosować odstępstwa od ogólnych zasad w rozliczaniu pieniędzy unijnych – takie rekomendacje wydała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Antykryzysowe działania dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – ułatwienia dla korzystających.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) przedstawiło we wtorek 17.03 kolejny pakiet rekomendacji, które mają pomóc między innymi osobom, firmom i organizacjom pozarządowym realizującym projekty współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Pismo z rekomendacjami minister Jarosińskiej-Jedynak zostało skierowane do instytucji, które czuwają nad wdrażaniem projektów finansowanych i decydują o sposobie ich rozliczania. Otrzymali je między innymi ministrowie, marszałkowie województw, wojewódzkie urzędy pracy czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Specjalista AV Sp. z o.o. przekazuje informację Resortu funduszy i polityki regionalnej odnośnie możliwości m.in.:

  • finansowania z funduszy unijnych kosztów odwołanych szkoleń, wyjazdów, konferencji, jeśli pieniądze są nie do odzyskania i nie można było zrealizować planowanych działań (na przykład kraj, do którego planowany był wyjazd zamknął granice),
  • finansowania z funduszy unijnych kosztów funkcjonowania placówek, które powstały ze wsparciem unijnym (na przykład przedszkoli, które muszą zapłacić opiekunkom),
  • wydłużenia terminów składania wniosków o płatność i zmiany terminów zakończenia projektów,
  • zmiany treści wniosków i umów o dofinansowanie, na przykład w zakresie okresu realizacji projektu, terminu jego zakończenia albo finansowania dodatkowych kosztów zapewnienia bezpieczeństwa lub zmiany formy wsparcia na zdalne,
  • czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku dotacji lub pożyczek na założenie firmy,
  • uznawania oświadczeń uczestników w przypadku stypendiów stażowych (takie oświadczenia mogą dotyczyć na przykład opieki nad dzieckiem do lat 8, zawieszenia działalności firmy, konieczności odbywania kwarantanny).

Szczegółowe informacje o rekomendacjach dotyczących projektów finansowanych z EFS znajdują się w załączonym piśmie minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak.

 

Ekspert AV Sp. z o.o. potwierdza informację, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uzgodniło z Komisją Europejską i Ministerstwem Zdrowia szybszą ścieżkę dla nowych inwestycji w obszarze zdrowia związanych
z koronawirusem, które mają być finansowane z funduszy unijnych. Pierwsze projekty przygotowało już województwo mazowieckie.

“Zachęcamy marszałków do tego, żeby finansowali z zarządzanej przez nich puli funduszy unijnych nowe inicjatywy na rzecz walki z koronawirusem. Będą mogli to zrobić szybciej i prościej. Formalności, z których rezygnujemy, są bardzo potrzebne w zwykłym czasie, bo pomagają w koordynacji działań, ale w obecnej wyjątkowej sytuacji wydłużały całą ścieżkę” – tłumaczy minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Żeby zarządzać koordynacją i uniknąć dublowania projektów, inwestycje mają być przygotowywane i realizowane
w porozumieniu z wojewodami. W województwie Mazowieckim są już prowadzone działania w zakresie przygotowania szpital do opieki nad chorymi na COVID-2 m.in.: adaptacje sal, zakup sprzętu i środków ochronnych dla personelu – podkreśla Ekspert AV Sp. z o.o..

Źródło:

Antykryzysowe działania dla projektów finansowanych z europejskiego funduszu społecznego,

Unijne projekty zagrożone koronawirusem