Zadzwoń! 730 190 136

Powszechnie wiadomo, że pracownika można zatrudnić na różnego rodzaju umowy.

Począwszy od umowy o pracę, a skończywszy na umowach cywilnoprawnych. Wpływ na rodzaj zatrudnienia maja różne aspekty a koszt zatrudnienia pracownika także jest zmienny. Przyjrzyjmy się kosztom zatrudnienia w oparciu o:

  • umowę o pracę,
  • umowę zlecenie,
  • umowę o dzieło.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika – umowa o pracę

W przypadku umów o pracę, kosztem uzyskania przychodu firmy są zarówno wynagrodzenie brutto, jak i składki ZUS obciążające pracodawcę.

Jak powszechnie wiadomo, przy umowach o pracę składki ZUS są potrącane z wynagrodzenia pracownika, jak również z kieszeni przedsiębiorcy – co prezentuje poniższa tabela:

 

Rodzaj ubezpieczenia Składki pokrywane przez pracodawcę Składki pokrywane przez pracownika
emerytalne 9,76% 9,76%
rentowe 6,50% 1,50%
wypadkowe* 1,80%**
chorobowe 2,45%
zdrowotne 9,00%
FP 2,45%
FGŚP 0,1%

 

* stopa procentowa dla ub. wypadkowego jest różna w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

** od 1 kwietnia 2015 r. standardowa stopa procentowa składki na ub. wypadkowe uległa zmianie

Pracodawca, poza wynagrodzeniem brutto, ponosi dodatkowe obciążenie w wysokości ok. 20% wynagrodzenia brutto.

 

 Wylicz i poznaj całkowity koszt zatrudnienia pracownika jaki ponosi pracodawca
Kalkulator wynagrodzeń– brutto – netto – całkowity koszt pracodawcy

 

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w 2017 roku

W związku z tym, że minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2017 wzrosło, wzrosną również koszty zatrudnienia pracownika. Bowiem tzw. najniższa krajowa w roku 2017 wynosi 2000 PLN brutto. W takiej sytuacji pracodawca musi liczyć się z tym, że całkowity koszt zatrudnienia takiego pracownika będzie kształtował się na poziomie 2412,20 PLN (2000 PLN + 412,20 PLN).

Koszt zatrudnienia pracowników w 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj ubezpieczenia Składki pokrywane przez pracodawcę Wartość składki obciążające pracodawcę
emerytalne 9,76% 2 000 x 9,76% = 195,20 PLN
rentowe 6,50% 2 000 x 6,50% = 130,00 PLN
wypadkowe 1,80% 2 000 x 1,80% = 36,00 PLN
FP 2,45% 2 000 x 2,45% = 49,00 PLN
FGŚP 0,1% 2 000 x 0,1% = 2,00 PLN
RAZEM 20,61% 412,20 PLN

Porównując całkowity koszt zatrudnienia pracownika etatowego, którego wynagrodzenie zasadnicze jest równe wynagrodzeniu minimalnemu, można zaobserwować jego wzrost o 180,91 PLN w roku 2017 w stosunku do roku 2016.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w 2016 roku

W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin i jego wynagrodzenie brutto wynosi 1850 PLN (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 roku), wówczas całkowity koszt zatrudnienia wynosi 2231,29 PLN (1850 PLN + 381,29 PLN), co prezentuje poniższa tabela:

 

Rodzaj ubezpieczenia Składki pokrywane przez pracodawcę Wartość składki obciążającej pracodawcę
emerytalne 9,76% 1 850 x 9,76% = 180,56 PLN
rentowe 6,50% 1 850 x 6,50% = 120,25 PLN
wypadkowe 1,80% 1 850 x 1,93% = 33,30 PLN
FP 2,45% 1 850 x 2,45% = 45,33 PLN
FGŚP 0,1% 1 850 x 0,1% = 1,85 PLN
RAZEM 20,61% 381,29 PLN

 

Porównując całkowity koszt zatrudnienia pracownika etatowego, którego wynagrodzenie zasadnicze jest równe wynagrodzeniu minimalnemu, można zaobserwować jego wzrost o 120,61 PLN w roku 2016 w stosunku do roku 2015.

 

Ważne!

Nie zawsze przedsiębiorca będzie zobligowany do opłacania składek na FP oraz FGŚP.

 

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie

W przypadku umowy zlecenia sprawa odnośnie całkowitego kosztu zatrudnienia jest mniej skomplikowana, ale uzależniona od kilku czynników charakteryzujących zatrudnioną osobę.

 

Profil zatrudnionego Koszt pracodawcy
Umowa ta jest jedynym źródłem zatrudnienia Tak jak w przypadku umowy o pracę – wynagrodzenie brutto + składki ZUS (ub. społeczne, FP, FGŚP)
Osoba zatrudniona dodatkowo w innej firmie, której wynagrodzenie jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu wynagrodzenie brutto
Student do ukończenia 26. roku życia wynagrodzenie brutto

 

Jaki jest koszt zatrudnienia pracownika na umowę o dzieło?

 

Przy umowach o dzieło nie ma żadnego problemu, gdyż w ich przypadku nie odprowadza się żadnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Reasumując – w tym wypadku, kosztem uzyskania przychodów przedsiębiorcy będzie jedynie wynagrodzenie brutto zatrudnionego.

Obowiązek ubezpieczenia z tytułu umowy o dzieło powstaje tylko w przypadku, gdy umowę zawiera się z własnym pracodawcą lub gdy umowa o dzieło jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

 

  Wylicz i poznaj całkowity koszt zatrudnienia pracownika jaki ponosi pracodawca
 Kalkulator wynagrodzeń- brutto – netto – całkowity koszt pracodawcy

źródło: www.poradnikprzedsiębiorcy.pl https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czy-wiesz-ile-wynosi-calkowity-koszt-zatrudnienia-pracownika