Zadzwoń! 730 190 136

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku PIT/CIT/VAT

Treść wniosku TER-Z

 • Czas na rozpatrzenie wniosku: miesiąc, jeśli sprawa jest skomplikowana 2 miesiące
 • Właściwy organ: Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwego dla wnioskodawcy
 • Czy Rzecznik MŚP może interweniować w tej sprawie? – TAK
 • Podstawa prawna: 67b w zw. z art. 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 roku, poz. 900)

Wniosek o rozłożenie zapłaty podatku PIT/CIT/VAT na raty

Treść wniosku TER-Z

 • Czas na rozpatrzenie wniosku: miesiąc, jeśli sprawa jest skomplikowana 2 miesiące
 • Właściwy organ: Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwego dla wnioskodawcy
 • Czy Rzecznik MŚP może interweniować w tej sprawie? – TAK
 • Podstawa prawna: 67b w zw. z art. 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 roku, poz. 900)

Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej w podatku PIT/CIT/VAT

Treść wniosku TER-Z

 • Czas na rozpatrzenie wniosku: miesiąc, jeśli sprawa jest skomplikowana 2 miesiące
 • Właściwy organ: Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwego dla wnioskodawcy
 • Czy Rzecznik MŚP może interweniować w tej sprawie? – TAK
 • Podstawa prawna: 67b w zw. z art. 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 roku, poz. 900)

Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej podatku PIT/CIT/VAT

Treść wniosku RAT-Z

 • Czas na rozpatrzenie wniosku: miesiąc, jeśli sprawa jest skomplikowana 2 miesiące
 • Właściwy organ: Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwego dla wnioskodawcy
 • Czy Rzecznik MŚP może interweniować w tej sprawie? – TAK
 • Podstawa prawna: 67b w zw. z art. 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 roku, poz. 900)

 

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatku PIT/CIT/VAT

Treść wniosku UZM_18

 • Czas na rozpatrzenie wniosku: miesiąc, jeśli sprawa jest skomplikowana 2 miesiące
 • Właściwy organ: Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwego dla wnioskodawcy
 • Czy Rzecznik MŚP może interweniować w tej sprawie? – TAK
 • Podstawa prawna: 67b w zw. z art. 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 roku, poz. 900)

 

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatków lokalnych

Treść wniosku TER-Z

 • Czas na rozpatrzenie wniosku: miesiąc, jeśli sprawa jest skomplikowana 2 miesiące
 • Właściwy organ: Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta
 • Czy Rzecznik MŚP może interweniować w tej sprawie? – TAK
 • Podstawa prawna: 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 roku, poz. 900)

Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatków lokalnych

Treść wniosku RAT-Z

 • Czas na rozpatrzenie wniosku: miesiąc, jeśli sprawa jest skomplikowana 2 miesiące
 • Właściwy organ: Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta
 • Czy Rzecznik MŚP może interweniować w tej sprawie? – TAK
 • Podstawa prawna: 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 roku, poz. 900)

 

Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej w podatkach lokalnych

Treść wniosku TER-Z

 • Czas na rozpatrzenie wniosku: miesiąc, jeśli sprawa jest skomplikowana 2 miesiące
 • Właściwy organ: Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta
 • Czy Rzecznik MŚP może interweniować w tej sprawie? – TAK
 • Podstawa prawna: 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 roku, poz. 900)

 

Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej w podatkach lokalnych

Treść wniosku RAT-Z

 • Czas na rozpatrzenie wniosku: miesiąc, jeśli sprawa jest skomplikowana 2 miesiące
 • Właściwy organ: Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta
 • Czy Rzecznik MŚP może interweniować w tej sprawie? – TAK
 • Podstawa prawna: 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 roku, poz. 900)

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatkach lokalnych

Treść wniosku UZM_18

 • Czas na rozpatrzenie wniosku: miesiąc, jeśli sprawa jest skomplikowana 2 miesiące
 • Właściwy organ: Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta
 • Czy Rzecznik MŚP może interweniować w tej sprawie? – TAK
 • Podstawa prawna: 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 roku, poz. 900)

 

Wniosek o zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym przez podatnika rachunku VAT na inny rachunek

Treść wniosku – Wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT

 • Czas na rozpatrzenie wniosku: 60 dni
 • Właściwy organ: Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy dla wnioskodawcy
 • Czy Rzecznik MŚP może interweniować w tej sprawie? – TAK
 • Podstawa prawna: 108b ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2117 ze zmianami)

Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

Treść wniosku RSU

 • Czas na rozpatrzenie wniosku: miesiąc, jeśli sprawa jest skomplikowana to 2 miesiące
 • Właściwy organ: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Czy Rzecznik MŚP może interweniować w sprawie? – TAK
 • Podstawa prawna: 28 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 266)

 

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne

Treść wniosku Wniosek odroczenie_uproszczony

 • Czas na rozpatrzenie wniosku: miesiąc, jeśli sprawa jest skomplikowana to 2 miesiące
 • Właściwy organ: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Czy Rzecznik MŚP może interweniować w sprawie? – TAK
 • Podstawa prawna: 28 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 266)

Wniosek o rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenia społeczne

Treść wniosku Wniosek odroczenie_uproszczony

 • Czas na rozpatrzenie wniosku: miesiąc, jeśli sprawa jest skomplikowana to 2 miesiące
 • Właściwy organ: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Czy Rzecznik MŚP może interweniować w sprawie? – TAK
 • Podstawa prawna: 28 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 266)