Zadzwoń! 730 190 136

ZUS powinien wypłacać zasiłki nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków. Ponadto ustawowo zawsze wniosek rozpatrywany jest dopiero po upływie czasu, na jaki jest wnioskowany zasiłek, nawet jeśli wniosek na dany okres wpłynie szybciej.

Jeżeli masz pewność, że za pośrednictwem Twojego pracodawcy do ZUS wpłynął komplet niezbędnych i poprawnie wypełnionych dokumentów (tj. wniosek o zasiłek oraz Twoje oświadczenie) – oczekuj na zasiłek w tymże terminie.

Co jeśli termin już dawno upłynął a na swoim koncie nadal nie widzisz wpływu z ZUS i to w sumie za kilka miesięcy? Czy ZUS zapłaci Ci karę lub odsetki?

Jeżeli ZUS w terminie nie ustalił lub nie wypłacił świadczenia, jest obowiązany do wypłaty odsetek (ustawowych), chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Przykładowo:
ZUS nie zapłaci odsetek w sytuacji, gdy opóźnienie w ustaleniu i wypłacie zasiłku nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych np. z winy uprawnionego do świadczeń w postaci nie dostarczenia dokumentacji, błędach w dokumentacji, nie złożenia dodatkowych wyjaśnień itp. Pamiętaj, że nawet najmniejszy błąd w złożonej dokumentacji przesuwa bieg 30-dniowego terminu – nowy termin biegnie od dnia uzupełnienia wniosku.

Jeśli jednak wszystko jest poprawne – nasuwa się pytanie – czy natłok pracy urzędników spowodowany epidemią COVID-19 jest wystarczającą okolicznością, za którą ZUS nie ponosi odpowiedzialności? Do tej pory nigdzie nie znajdujemy wyjaśnienia ZUS w tym zakresie, ale możemy domniemać, że tak właśnie będzie i na tę okoliczność ZUS będzie się powoływał. Obecnie panująca sytuacja jest pierwszą taką sytuacją w historii ZUS, której nikt nie przewidział i nikt nie był na nią w 100% przygotowany. W niektórych oddziałach ZUS w ciągu dwóch miesięcy wpłynęło tyle wniosków, co zazwyczaj w ciągu dwóch lat.

Wracając do karnych odsetek: ZUS oczywiście nie jest chętny, żeby sam z siebie wypłacał te odsetki. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć w ZUS pismo z żądaniem wypłaty świadczenia wraz z odsetkami. Jeśli otrzymasz z ZUS niekorzystną decyzję np. odmowę wypłaty świadczenia – wówczas warto rozważyć złożenie odwołania od decyzji ZUS. Miej jednak na uwadze, że ZUS jest stroną silniejszą w stosunku do ubezpieczonego. Dysponuje bowiem wyspecjalizowaną obsługą prawną i ma możliwość właściwego stosowania prawa materialnego oraz przewidywania orzeczeń wydawanych przez sądy.

Życzymy wiele cierpliwości i powodzenia !