Zadzwoń! 730 190 136

W dniu 25 marca zapadła decyzja o o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do świat wielkanocnych
w związku ze wstrzymaniem funkcjonowania żłobków, przedszkola, szkoły i innych placówek, do których dzieci uczęszczają. 

W związku z tym – do czasu wejścia w życie ustawy – osoba, która ma taką potrzebę może wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres dłuższy niż 14 dni po 25 marca.

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeżeli jednak nie uzyskasz odpowiedzi na swoje przemyślenia, zachęcamy do kontaktu z Ekspertem AV
Sp. z o.o. pod numerem 730 190 136 lub e-mailem biuro@av-biurorachunkowe.pl

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia.

Czy tylko pracownik ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Oczywiście, że nie – dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim ubezpieczonym, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. W praktyce oznacza to, że zasiłek otrzyma również przedsiębiorca zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego lub zleceniobiorca który dobrowolnie podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

Jaka jest wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy zasiłku (podchodząc bardzo ogólnie 80% wypłacanej pensji).

Od kiedy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Ze strony ZUS wynika, iż zasiłek ten przysługuje najwcześniej od 12 marca 2020r., bezpieczniejszą moim zdaniem opcją jest składanie wniosku o zasiłek od 16 marca 2020r. – wtedy ZUS nie podważy, że placówka oświaty była dalej czynna,
a rodzic jedynie z obawy przed koronawirusem nie posłał dziecka do przedszkola lub szkoły.

Za jakie okresy złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można złożyć jedynie za dni powszednie np. 16-20 marca 2020r. i 22-25 marca 2020r. Można również złożyć wniosek o przyznanie zasiłku za czas od 16 -25 marca 2020r., może się jednak zdarzyć, iż ZUS za okres dni wolnych od pracy w stosunku co do konkretnego rodzica (np. sobota, niedziela) ZUS odmówi prawa do zasiłku.

Kogo należy powiadomić o pobieraniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

  • Pracownik informuje pracodawcę;
  • Zleceniobiorca informuje zleceniodawcę;
  • Osoba prowadząca działalność gospodarczą informuje ZUS.
    Mąż przebywa na L4, czy matce przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Oczywiście, jeżeli tata jest chory a stan jego zdrowia uniemożliwia opiekę nad dzieckiem, matka dziecka może skorzystać
z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Na co dzień dzieckiem zajmuje się babcia. Czy jednemu z rodziców przysługuje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

To zależy! Zgodnie z art. 34 ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństw czytamy:

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Jeżeli babcia nie mieszka z nami i boi się przyjechać do wnuka/wnuczki z uwagi na możliwość zarażenia – jednemu
z rodziców przysługuje zasiłek opiekuńczy. Jeżeli babcia prowadzi wraz z nami wspólne gospodarstwo domowe – ZUS najprawdopodobniej odmówi dodatkowego zasiłku opiekuńczego – myślę jednak, że decyzja taka zostanie zmieniona przez Sąd w razie wniesienia odwołania od decyzji ZUS.

Oczywiście zasiłek zostanie przyznany matce jeżeli dziecko ma mniej niż 2 lata (bez względu na ilość osób dorosłych przebywających w tym samym czasie w domu).

Mój mąż nie pracuje, czy mogę skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Co do zasady nie, wyjątkiem jest opieka sprawowana przez matkę nad dzieckiem które nie ukończyło 2 roku życia.

Jakich formalności należy dokonać celem uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.
OŚWIADCZENIE dodatkowy zasiłek opiekuńczy – tutaj znajdziesz wzór oświadczenia.

  • Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają wniosek w ZUS.
  • Nie jest potrzebny wniosek Z-15A, ani zaświadczenie płatnika składek Z-3b.

    Jestem przedsiębiorcą, czy muszę wysyłać wniosek o przyznanie zasiłku na poczcie lub składać na dzienniku podawczym w ZUS?

Istnieje możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem ZUS PUE. Instrukcja postępowania – kliknij!

Dziecko nie uczęszcza do przedszkola. Czy któremuś z rodziców przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Nie – zasiłek przysługuje na opiekę dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

Mama jest nauczycielem, tata prowadzi działalność gospodarczą. Ich dziecko uczęszcza do przedszkola. Mama przebywa w domu pracując nad zadaniami online dla swoich uczniów. Czy tata może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Tak. Nauczyciel pozostaje w gotowości i dyspozycji dyrektora szkoły i nie może sprawować opieki nad dzieckiem.

W poprzednim miesiącu opłaciłam składkę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej po terminie, czy otrzymam zasiłek?

Tak. Zasiłek opiekuńczy przysługuje od już pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli składka została zapłacona po terminie ale w wymaganej wysokości ZUS przyzna zasiłek.

Zostałam zatrudniona dopiero w dniu 7 marca 2020 r., czy otrzymam zasiłek opiekuńczy w związku brakiem podlegania ubezpieczeniom społecznym przez co najmniej 30 dni?

Tak. Zasiłek opiekuńczy przysługuje od już pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu społecznemu.

Mam dwoje dzieci, starsze uczęszcza do przedszkola, drugim opiekuje się niania, czy mogę skorzystać 
z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na starsze dziecko?

Tak – niania nie jest przecież członkiem rodziny który może zaopiekować się dzieckiem.

Jestem przedsiębiorcą, czy podczas trwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogę pracować z domu?

Nie – ZUS może przeprowadzić kontrolę zmierzającą do ustalenia czy w czasie korzystania z zasiłku nie wystawiano faktur, podpisywano umów, zamawiano towarów w z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Mam podwyższoną podstawę wymiaru składek, czy mogę skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Oczywiście, ZUS nie może różnicować osób ze względu na zadeklarowaną podstawę wymiaru składek.

 

Źródło: https://oddechzycia.pl
Autorzy: Kancelaria radcy prawnego – Kinga Matyasik-Ochlust – www.wbrewzus.pl