Zadzwoń! 730 190 136

Rok 2020 przyniósł zmiany w zasadach przyznawania zasiłków, m.in. opiekuńczego i macierzyńskiego. Zmiany są odpowiedzią na problem wyłudzania świadczeń z ZUS.

Zapytaliśmy eksperta AV Sp. z o.o. jakich zmian należy się spodziewać.

Wprowadzony został okres wyczekiwania, który będzie wynosił:

  • 90 dni dla osób ubezpieczonych obowiązkowo (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę)
  • 180 dni dla ubezpieczonych dobrowolnie (umowa zlecenia). Oznacza to, że dopiero po tym okresie będzie przysługiwało prawo do wypłacenia zasiłku opiekuńczego czy macierzyńskiego.

Zdaniem rządu zmiany te mają na celu wyeliminowanie nadużyć. Specjalista AV Sp. z o.o. przypomina, że do końca 2019 takie ograniczenia nie miały miejsca, a okres wyczekiwania dotyczy tylko zasiłku chorobowego. W roku 2019 pracownik miał prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego już od pierwszego dnia zatrudnienia. Najczęściej wykorzystywany był zasiłek opiekuńczy, choć zdarzały się sytuacje, gdy pracodawca zatrudniał kobietę w zaawansowanej ciąży , która rodziła dziecko niedługo po zatrudnieniu – takie sytuacje powodowały, że ZUS mógł zakwestionować zatrudnienie, uważając, że umowa o pracę została zawarta dla pozoru.

Czym jest okres wyczekiwania?

Ekspert AV Sp. z o.o. wyjaśnia, że jest to posiadanie odpowiednio długiego i nieprzerwanego okresu, podczas którego podlega się pod ubezpieczenie chorobowe. Przepisy, które obowiązywały do 1 stycznia 2020 określały, że osoba ubezpieczona nabywa prawo do zasiłku:

  • Po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu obowiązkowo, np. z tytułu umowy o pracę;
  • po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego –np. osoba prowadząca działalność gospodarczą czy też zleceniobiorca.

Specjalista AV Sp. z o.o. przypomina, że do okresu nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego zalicza się poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej.

 

Potrzebujesz pomocy? Zapraszamy do kontaktu.