Zadzwoń! 730 190 136

ZUS – zmiana treści powiadomień.

Z uwagi na obostrzenia dotyczące przepisów ochrony danych osobowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał zmiany treści powiadomień, które przesyła pracodawcom.

Powiadomienia, przesyłane za pośrednictwem smsa lub e-maila, dotyczą wystawianych zwolnień lekarskich.

Od dnia 21 lipca br., w treści przesłanego powiadomienia może znajdować się jedynie informacja o tym, czy zwolnienie zostało wystawione bądź anulowane. W treści komunikatu nie będzie już danych ubezpieczonego ani informacji związanych z samym zwolnieniem lekarskim, dodane zostaną dane płatnika, którego pracownik otrzymał L4.

Pracodawca nadal będzie miał dostęp do wystawionych zwolnień lekarskich za pośrednictwem PUE ZUS.

Źródło: www.zus.pl